GiNovia Clayton

White 1 Button Shawl with Black Lapel

GiNovia Conner

Royal Blue 1 Button Shawl

GiNovia Conner

Royal Blue 1 Button Shawl

GiNovia Jax

Smoke Grey 1 Button Shawl

GiNovia Jax

Smoke Grey 1 Button Shawl

GiNovia Jax

Smoke Grey 1 Button Shawl