GiNovia Jax Shawl
Smoke Grey 1 Button Shawl

GiNovia Jax Shawl
Smoke Grey 1 Button Shawl

GiNovia Phoenix Shawl
Phoenix Fashion Shawl Tuxedo

GiNovia Red Carmine Shawl
Red 1 Button Shawl

Remi Gold Shawl
Champagne Gold 1 Button Shawl

GiNovia Remi Gold Shawl
Champagne Gold 1 Button Shawl