GiNovia Jax Shawl

Smoke Grey 1 Button Shawl

GiNovia Jax Shawl

Smoke Grey 1 Button Shawl

GiNovia Phoenix Shawl

Phoenix Fashion Shawl Tuxedo

GiNovia Red Carmine Shawl

Red 1 Button Shawl

GiNovia Remi Gold Shawl

Champagne Gold 1 Button Shawl

GiNovia Remi Gold Shawl

Champagne Gold 1 Button Shawl